Activiteiten

Winterzonnewende

19-12-2021 10:30 -14:30

Op zondag 19 december vieren we de Winterzonnewende in "De Geuzetorre"!

Dirk Verhofstadt in gesprek met Johan Braeckman

11-01-2022 19:30 -23:00

Gezellig huiskamergesprek met Dirk Verhofstadt en Johan Braeckman

VLC De Geuzetorre vzw

 Kazernelaan 1, 8400 Oostende
  059 50 10 40
info@vlcdegeuzetorre.be
 www.vlcdegeuzetorre.be

KBO 0412.094.107
RPR Gent, afdeling Oostende

Bestuur

Voorzitter
Edgard Brunet

Penningmeester
Jeannine Neirynck

Secretaris
Ronny Morlion

Zondagmorgenaperitief

Op zondag is het ontmoetingscentrum open van 10.30 uur to 14.30 uur.
Ideaal voor een gezellige babbel en een drankje!