mei 01
2022

 Dit jaar bestaat de vzw Vrijzinnig Laïciserend Centrum Oostende 50 jaar. Dat wordt uitgebreid gevierd, er staat heel wat op stapel tijdens de feestmaand juni!

mei 07
2021

Er is leven na corona (4)

Wekelijks gemiddelde 27 mrt - 02 april
- 4300 dagelijkse besmettingen
- 274 dagelijkse opnames
- 32 dagelijkse overlijdens
lees ik van mijn Coronalert-app op mijn smartphone.

mei 06
2021

Door de onzekere situatie waarin we ons vandaag bevinden en het gebrek aan een duidelijk perspectief voor de toekomst is het voor iedereen moeilijk om plannen te maken.

VLC De Geuzetorre vzw

 Kazernelaan 1, 8400 Oostende
  059 50 10 40
info@vlcdegeuzetorre.be
 www.vlcdegeuzetorre.be

KBO 0412.094.107
RPR Gent, afdeling Oostende

Bestuur

Voorzitter
Edgard Brunet

Penningmeester
Jeannine Neirynck

Secretaris
Ronny Morlion

Zondagmorgenaperitief

Op zondag is het ontmoetingscentrum open van 10.30 uur to 14.30 uur.
Ideaal voor een gezellige babbel en een drankje!