Ook in een gefusioneerd HS-ziekenhuis (H. Serruysziekenhuis & AZ Damiaan) blijft de moreel consulent beschikbaar voor wie daar nood aan heeft. Consulent Conny Verkest is hoopvol voor de toekomst en gaat nieuwe uitdagingen niet uit de weg. 

Een opname in een ziekenhuis onderbreekt bruusk het gewone leven. De ziekenhuiswerking heeft zijn eigen rituelen, het is een raderwerk waarin iedereen moet meedraaien, ook de patiënt. Lichamelijke symptomen, alles wat met de ziekte te maken heeft is belangrijk en krijgt aandacht. De bijstand van de moreel consulent is immaterieel, ontastbaar, maar daarom niet minder belangrijk. 

Bij de moreel consulent kan iedereen terecht voor een openhartig, vertrouwelijk gesprek. Vanuit een warm menselijk gevoel probeer ik hoop, troost, draagkracht, en houvast mee te geven. De bijstand krijgt een eigen gelaat, gesteund op het vrijzinnig humanisme.
 
Op 8 oktober jl. organiseerde de Federatie Vrijzinnige Centra een geslaagd congres in De Geuzetorre te Oostende. Het onderwerp “Waar zijn de atheïsten?” zorgde voor een boeiende voormiddag. De huidige actualiteit rond de Oostendse ziekenhuizen bevestigt alweer dat we de rechten waarvoor vele vrijzinnigen gestreden hebben niet als vanzelfsprekend mogen beschouwen en dat we waakzaam moeten blijven.
De strijd is niet gestreden…! 
 
Bijna 33 jaar ben ik moreel consulent in een openbaar ziekenhuis, de laatste 10 jaar in het H. Serruysziekenhuis te Oostende. Op 1 november 2023 zal het openbaar Serruysziekenhuis in zee gaan met het katholieke Damiaanziekenhuis. Na veel gepieker heb ik besloten te blijven en op te komen voor onze idealen, onze vrijzinnige humanistische waarden. 
 
Het H. Serruysziekenhuis is openbaar, neutraal en garandeert goede zorg voor iedereen, wat zeer belangrijk is in een stad met een hoog armoedecijfer. Ieder mens, elke patiënt moet goed geïnformeerd in alle vrijheid zijn eigen keuzes kunnen maken. Die keuzes respecteren en mensen op een humane manier bijstaan is voor mij een basishouding, een manier van werken. Ik heb het dan vooral over ethische keuzes; keuzes wat betreft het levenseinde of de keuze om al dan niet een bepaalde therapie te ondergaan. In alle openheid en met respect voor uw zelfbeschikking wordt u in ons ziekenhuis geholpen.
Euthanasie behoort tot het totaalpakket aan palliatieve zorg waar iedereen recht op heeft, het staat er niet los van maar kan en mag een keuze zijn. 
Ik ben hoopvol voor de toekomst en ga de nieuwe uitdagingen niet uit de weg. 
 
Na de fusie zullen we de artsen en medewerkers van ons ziekenhuis moeten blijven steunen door niet weg te lopen. We mogen ons niet laten “opslorpen” en moeten blijven opkomen voor onze identiteit, waarden, zelfbeschikking en voor het neutrale karakter van betaalbare zorg.
Het Damiaan is een katholiek ziekenhuis met een caritatieve traditie. Als ik mijn bezorgdheid uit op een info vergadering over de fusie krijg ik als antwoord dat “mensen daar niet meer wakker van liggen”! Ik kan u het tegendeel verzekeren, veel patiënten zijn ongerust.
 
Ook in een gefusioneerd HS-ziekenhuis blijf ik beschikbaar voor wie daar nood aan heeft.
Ik ben te bereiken via het keuzeformulier in de onthaalbrochure van het H. Serruysziekenhuis, telefonisch (met antwoordapparaat) op het nummer: 
059 55 52 62 of via mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Conny Verkest
Moreel Consulent
AZ Sint-Jan AV Brugge – Oostende
Campus Henri Serruys

20-10-2022 

VLC De Geuzetorre vzw

 Kazernelaan 1, 8400 Oostende
  059 50 10 40
info@vlcdegeuzetorre.be
 www.vlcdegeuzetorre.be

KBO 0412.094.107
RPR Gent, afdeling Oostende

Bestuur

Voorzitter
Edgard Brunet

Penningmeester
Jeannine Neirynck

Secretaris
Ronny Morlion

Zondagmorgenaperitief

Op zondag is het ontmoetingscentrum open van 10.30 uur to 14.30 uur.
Ideaal voor een gezellige babbel en een drankje!