Heropstart! 

Sinds zondag 13 juni zijn we opnieuw gestart met de wekelijkse VLC-zondagmorgenaperitieven van 11 uur tot 13 uur.
Vanaf juli hanteren we de gekende openingsuren van 10.30 uur tot 14.30 uur.

 

VLC De Geuzetorre vzw

 Kazernelaan 1, 8400 Oostende
  059 50 10 40
info@vlcdegeuzetorre.be
 www.vlcdegeuzetorre.be

KBO 0412.094.107
RPR Gent, afdeling Oostende

Bestuur

Voorzitter
Edgard Brunet

Penningmeester
Jeannine Neirynck

Secretaris
Ronny Morlion

Zondagmorgenaperitief

Op zondag is het ontmoetingscentrum open van 11.00 uur to 13.00 uur.
Ideaal voor een gezellige babbel en een drankje!