Wekelijks gemiddelde 19 jan.- 29 jan:
- 2210 dagelijkse besmettingen
- 135 dagelijkse opnames
- 51 dagelijkse overlijdens
kan ik nog steeds lezen van mijn Coronalert-app op mijn smartphone.

Beste vrienden van de Geuzetorre,

In vergelijking met de cijfers van 10 december 2020 met 2163 dagelijkse besmettingen lijken deze resultaten ontmoedigend en deprimerend, niettegenstaande er minder dagelijkse opnames en overlijdens gebeuren.
Om de import van het virus tegen te gaan beslist op 22 januari het Overlegcomité, dat er een reisverbod geldt voor reizen vanuit België als reizen naar België. Reizen om dwingende redenen kunnen nog.

Een aantal landgenoten stellen onmiddellijk enkele prangende, levensnoodzakelijke vragen aan onze vice-minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, de heer Frank Ingnace Georgette Vandenbroucke:
"Ik woon vlak bij de grens. Mag ik nog naar de bakker in het buitenland? Mag ik nog om water naar Auchan in Duinkerke?"
Kleine bedenking en mededeling mijnen zijde: kraantjeswater is even gezond, 100 x goedkoper en beter voor het milieu.
"Mag ik mijn partner in het buitenland bezoeken? En wat als ik nog maar net een nieuw lief heb dat over de grens woont en hoe kan ik bewijzen dat die persoon wel degelijk mijn lief is?"
"Mag ik onderhoudswerken, klussen, aan mijn tweede verblijf in het buitenland?
Maar ook rijst de vraag van velen, waaronder bekende BV's en politici, gezien hun weelderig ontembaar groeiende haardos, denk maar aan onze eigen burgemeester in het Vlaams Parlement: "Wanneer mag ik opnieuw naar de kapper?"

Om ons toch wat op te beuren en vooral om perspectief te geven - heel veel mensen snakken opnieuw naar 'het gewone leven van voorheen' - kwam op 6 januari de officiële aftrap van de vaccinatiecampagne.
Bij Jos Hermans (96), werd reeds op 28 december het allereerste corona vaccin geplaatst.
Jos woont dan ook in het woonzorgcentrum Sint-Pieters in Puurs, dichtbij "Pfizer Manufacturing Belgium", de fabriek met de slogan "werken bij Pfizer in Puurs, da's levensreddende middelen maken".
Maar ook nu, hoe kan het ook anders, vinden criticasters dat er niet genoeg informatie is omtrent de vaccinaties en dat alles veel te traag gaat in vergelijking met sommige andere landen.
Tot op heden kregen 266.768 landgenoten een eerste prik, of 2,25% van de totale bevolking.

En in afwachting van de verlossende prik, wat doet een gepensioneerd iemand van 66 jaar die de Geuzetorre niet meer kan frequenteren?
Wel ik heb eindelijk eens al mijn classeurs met paperassen in verband met mijn carrière doorsnuffeld.
Zo kreeg ik o.a. mijn Getuigschrift van Hoger Middelbaar Onderwijs weer in het daglicht onder ogen, ondertekend 4 september 1972. Bijgevoegd een foto, netjes tussen twee plastiekjes bijgehouden, geknipt uit een lokaal krantenartikel met onderaan de uitleg: "Laatste 100 dagen - De laatste-jaarstudenten van de rijksnormaalschool en het atheneum van Blankenberge vierden hun laatste 100 dagen school. Zij deden dit in ouderwetse kledij, waarmee ze veel bekijks hadden".
Wat heb ik die foto van 1972 lang bekeken en getracht om zoveel mogelijk medestudenten en vrienden en leraars te herkennen. Wat een feest toen. Wat een onbezorgdheid. Een scharnier uit mijn studentenleven, want twee jaar later ontving ik in diezelfde Rijksnormaalschool "In naam van Zijne Majesteit de Koning der Belgen" mijn diploma van lager onderwijzer met melding: "Heeft met vrucht de cursus niet confessionele zedenleer gevolgd", getekend Blankenberge 1974.
Wat een heerlijke tijd toen, gevolgd door een korte carrière als onderwijzer in het eerste leerjaar, gevolgd door een volledige, boeiende, heel rijke loopbaan, als 'leermeester niet confessionele zedenleer'.

Terwijl ik dit alles neerschrijf en af toe uit mijn raam kijk, zie ik een schip dat anderhalve kilometer in zee ligt en via een kilometerslange buis een mengsel van zand en zeewater op het strand van Mariakerke spuit dat ons weeral eens moet beschermen. Ik moet denken aan de leerlingen en studenten van nu die heel wat moeten missen door dit verschrikkelijk, muterend, corona virus.
Zo kon het Feest van de Vrijzinnige Jeugd 2020 niet doorgaan en wordt er naar een alternatief gezocht voor dit jaar, gezien het Casino Kursaal thans dienst zal doen als vaccinatiecentrum.

Maar, terug naar de Geuzetorre, want ik moet plots denken aan een vriendin van mij die onlangs door de telefoon riep: "CORONA ik kan dat woord niet meer horen!".
Beste vrienden(innen) en fans,
BEDANKT! 1000 X BEDANKT!
Inderdaad, tot op heden, eind januari, hebben reeds 997 leden van het VLC hun lidmaatschap voor 2021 betaald. Niet weinig, mijn gedacht, op zo'n korte tijd in volle corona crisis (oeps, opnieuw corona). Wat betekent dit? Wel:
- niettegenstaande de vele geplande activiteiten die werden afgelast, hebben onze leden het volste vertrouwen in het bestuur van het VLC en de Grijze Geuzen, om opnieuw het roer in handen te nemen eenmaal de haven veilig is;
- en zij alzo éénmaal of tweemaal, ingeënt tegen het covid-virus, opnieuw de Geuzetorre kunnen bezoeken voor deelname aan één van de vele activiteiten ingericht door het VLC of een zustervereniging. Ook het zondagmorgen aperitief niet vergeten want, er is dan opnieuw dubbel en dik leven na ... uitkijken dus naar die nieuwe lidkaart in de bus.
En voor wie zijn lidgeld voor 2021 nog niet betaald heeft, niet twijfelen, gewoon nu doen!

Ondertussen, tot zolang, volg de beschermregels tegen het virus en wees gerust: alles komt terug!

Edgard Brunet, voorzitter VLC De Geuzetorre

29 1 21

VLC De Geuzetorre vzw

 Kazernelaan 1, 8400 Oostende
  059 50 10 40
info@vlcdegeuzetorre.be
 www.vlcdegeuzetorre.be

KBO 0412.094.107
RPR Gent, afdeling Oostende

Bestuur

Voorzitter
Edgard Brunet

Penningmeester
Jeannine Neirynck

Secretaris
Ronny Morlion

Zondagmorgenaperitief

Op zondag is het ontmoetingscentrum open van 10.30 uur to 14.30 uur.
Ideaal voor een gezellige babbel en een drankje!