Causerie 'Het soefisme in de islam' deel 1, door dhr. Fernand Vanderheeren

Reeds kort na het tot stand komen van de Koran en de dood van de profeet Mohammed stellen enkele asceten, soefi’s genoemd, voor om het heilige boek op twee manieren te lezen. De eerste is een oppervlakkige, exoterische, bijna letterlijke lezing en de tweede is een esoterische, mystieke interpretatie die leidt tot diepgang, openheid en verdraagzaamheid. Een volgende stap is de liefde tot de medemens, zonder onderscheid van geloof, afkomst, enz. en tot het gehele universum, m.a.w. de liefde tot het Ene of de liefde tot God. De soefi’s verenigen zich in broederschappen en hun beweging spreekt vele intellectuelen en kunstenaars aan. We volgen er enkele in de eerste eeuwen van de Islam tot de Perzische wiskundige, astronoom en dichter Omar Khayyam, wiens boeiende leven en vooral zijn werk vandaag nog veel mensen inspireert.”

Het tweede deel zal zich dan toespitsen op die andere grote Perzische filosoof en dichter, Rumi, en gaat verder tot het hedendaags soefisme.

Overzicht

Aanvang donderdag 20-10-2022 14:30
Prijs Niet-leden € 6,00 leden Fakkelclub € 5,50 leden Willemsfonds € 5,00 Koffie of thee is inbegrepen in de prijs. Uitpas kansentarief 1,2€
Organisator Willemsfonds Oostende
Mailadres sonja.decraemer@skynet.be
Locatie VLC De Geuzetorre

VLC De Geuzetorre vzw

 Kazernelaan 1, 8400 Oostende
  059 50 10 40
info@vlcdegeuzetorre.be
 www.vlcdegeuzetorre.be

KBO 0412.094.107
RPR Gent, afdeling Oostende

Bestuur

Voorzitter
Edgard Brunet

Penningmeester
Jeannine Neirynck

Secretaris
Ronny Morlion

Zondagmorgenaperitief

Op zondag is het ontmoetingscentrum open van 10.30 uur to 14.30 uur.
Ideaal voor een gezellige babbel en een drankje!